BYENVINI

Ak tout manb ESHO

Ekonomi Solidarite Hotspot One (ESHO)

Se yon rezo mityèl ki regwoupe fanmi, zanmi ak kòlèg ki pataje menm opinyon ki ap viv nan peyi Letranje ki chwazi mete Ekonomi yo ansanm pou rive devlope Ekonomi Solidè.

Dokiman ESHO

Kondisyon ESHO

Avantaj ESHO

AKTYALITE ESHO

Nou fè tout efò nou pou satisfè tout manb ESHO yo, se poutèt sa nou egziste depi 2012

Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.