tout dokiman ESHO yo

Nan paj sa wa ka wè epi li tout dokiman ki fè referans ak ekonomi solidarite a

Règleman Entèn-Ekonomi Solidarite Hotspot One (ESHO)

Pran sanw byen li dokiman an

Deklarasyon Dangajman-Ekonomi Solidarite Hotspot One (ESHO)

Pran sanw byen li dokiman an

Règleman Entèn Manb Fondatè-Ekonomi Solidarite Hotspot One (ESHO)

Pran sanw byen li dokiman an

Règleman Entèn Manb Komite-Ekonomi Solidarite Hotspot One (ESHO)

Pran sanw byen li dokiman an

Règleman Entèn Manb Fowòm-Ekonomi Solidarite Hotspot One (ESHO)

Pran sanw byen li dokiman an
Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.