Kredi Manb Team OHO

 Kredi Manb Team OHO

Kredi ki fèt pou nenpòt manb team OHO ki nan règ ak règleman entèn òganizasyon an

Avantaj ki genyen nan kredi Manb Team OHO

 • Jwenn kredi sòti nan 10,000 HTG jiska 150,000 HTG
 • Ranbouse kredi a nan yon peryòd ki sòti nan kat (4) nan douz (12) mwa
 • Ranbousman mansyèl oswa ranbousman konplè
 • Posibilite pou peryòd gras
 • Pousantaj abòtab
 • Yon ti tan tou kout pou li jwenn kredi a
 

Pou pran yon Kredi manb Team OHO, ou dwe

 • Genyen yon kat idantite valab
 • Genyen pi piti ke 21 ane
 • Rete epi viv an ayiti
 • Genyen yon adrès serye nan yon zòn abòdab.
 • Fòk li ap fè yon bagay kap rantre kòb oubyen li ap travay
 • Genyen plen pouvwa pou li patisipe nan aktivite teren yo
 • Si li manb ESHO se yon atou
 • Genyen de (2) referans nan òganizasyon an ki pou valide kredi li a.
Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.