FOMILE SIYATI KONDISYON

LI dokiman an byen, si genyen kesyon poze lI avan OU SIYEN

Kondisyon Administrasyon Ekonomi Solidarite

Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.