Akseptasyon Kondisyon yo

Kondisyon pou ranbousman

1.- Apre ou fin jwenn kredi a, ou dwe peye chak 8 jou soti 8:00 a 18:00

4.- Ou ap gen 2 jou apre ou fini prete lajan an pou ou pran yon bon desizyon si ou itilize li oswa ap pote li tounen bay ESHO, si ou pote li 'tounen ou pral gen 5% pou ou mete sou li kòm enterè.

7.- Kantite lajan ou pral peye se kapital lal + enterè a = lajan nèt (K+E= LN) Ex: 15,000.00 +1,500.00 =17,250.00

2.- Ou gen yon penalite de 10% nan kantite lajan ou te oblije ranbouse si chak fwa ou pa peye kantite lajan sa a alè, epi li se pou chak jou ke ou ret apati 1 a 8 jou, aprè 8 jou penalite tout rès jou aprè yo doub,
Egzanp: si ou genyen 8 jou penalite a a 10% aprè 8 jou a li ap vini 10x2=20% sou chak jou.

5.-Enterè ou peye sou kantite lajan ou prete a se 15% epi ou gen ant 4 ak 13 semèn pou ranbouse tout lajan an ak enterè.

8.- Se konsa, chak semèn ou dwe peye san yo pa manke yon yo ta kantite lajan nèt la divize pa Kantite semèn nan = Kantite lajan pou chak semèn. Ex: 17,250.00 % 12 = 1,437.50 pou chak semèn

3.- Administrasyon ESHO la ap ba ou 8 jou gratis apre ou fin prete lajan an pou ou ka vini kòmanse ranbouse li ak enterè.

6.- Si apre 13 semèn ou toujou pa te fini ranbouse lajan an, ou pral genyen 15% kap ajoute sou chak jou adisyonèl soti nan 1 a 10 jou, apre peryòd sa a rive 20 jou ou pral gen kounye a la se la lajistis ki ap gen pou vini epi fè rès la travay la pou nou

9, - Ou dwe peye sou monkash oswa natkash kantite lajan an egzak + frè sèvis konpayi ou chwazi an oswa nan bank sou youn nan kont bankè ESHO yo

10.- Pa bliye ranpli fòm pèman lèw fin voye kòb la.

Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.