Kredi ti biznis ak mwayen biznis (PME)

Grandi biznis ou kounye a!

Kredi ti biznis ak mwayen Biznis fèt pou biznis ki gen beswen plis, paske woulman ak bezwen finansye yo depase sa yo genyen ki nan antrepriz la epi yo vle ogmante chif afè yo.

Avantage kredi PME a

 • Jwenn kredi sòti nan 450,000 HTG jiska 3,400,000 HTG
 • Ranbouse prè a nan yon peryòd ki sòti nan de (2) nan ven-kat (24) mwa
 • Resevwa sipò pandan sik prè a lè w resevwa konsèy finansye sou kòman yo grandi biznis ou
 • Resevwa sipò maketing yo elaji ou sou rezo yo
 • Jwenn pousantaj ki pi bon

Pou pran yon kredi PME li nesesè pou ou:

 • Genyen 2 kat idantite valab
 • Gen plis ke 35 ane
 • Rete epi ap viv an ayiti
 • Fòk li pwopriyetè biznis lan
 • Si li se manb ESHO se yon atou
 • Genyen 3 temwen ki pou  siyen pou li ki pou valide prè a
 • Fòk li vini ak pyès ki legal ki ka pwou ke biznis sa se pou li
 • Fòk li peye taks li kòm sa dwa.
Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.