Fòm Lajan Kach ESHO

Fòm Lajan Kash-Ekonomi Solidarite Hotspot One-2024
Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.

01- Enfòmasyon Sou Manb Ki Ap Resevwa Kòb La

Mete montan kòb lan la
Prix minimum : $10.00
Cliquez ou déplacez un fichier dans cette zone pour le téléverser.
Mete pèys paw la
Effacer la signature
Siyen la
Ede Oganizasyn Hotspot One (OHO) voye yon timoun lekòl ane ap yon gwo siksè pou nou, lane pase nou te voye 15 timoun lekòl ane sa nou vle double kantite a. mwen kòmanse deja se ou menm?
Voye yon timoun ayiti lekòl, se sekirite, an nou ede Oganizasyon Hotspot One (OHO) ane sa.